Menu

Östersunds tingsrätt – Aktuella mål vid MMD

Just det ja, nämnde jag detta?

Om de ändrat sidan så står det följande:

Aktuella mål vid MMD

 

Dom rörande Långforsen

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom med anledning av Kammarkollegiets ansökan om att jämtkrafts ABs tillstånd till anläggningen i Långforsen ska återkallas och att Jämtkraft ska åläggas riva ut anläggningen.

I domen lämnar Mark- och miljödomstolen Kammarkollegiets ansökan utan bifall.

Domstolen konstaterar att ingen av miljöbalkens förutsättningar för ett återkallande ska få ske är för handen. Verksamheten, som den nu bedrivs på platsen, innebär inte sådan skada på motstående intressen att grund för återkallande av tillståndet föreligger.

Parallellt med Kammarkollegiets återkallandetalan driver Jämtkraft flera mål som syftar till att verksamheten i Långforsen ska få upptas och anläggningen moderniseras. Dessa mål hanteras separat och dom kommer att meddelas senare under sensommaren.

Genom dagens dom tillskapas inga rättigheter för Jämtkraft utan genom dagens dom klargörs enbart att det inte finns tillräckliga skäl att tvångsvis återkalla det tillstånd till verksamheten som Jämtkraft haft sedan länge.

Lars Nyberg
Rådman, Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt
Mobilnr: 073-270 76 86

Senast ändrad: 2014-06-18

– See more at: http://www.ostersundstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–Miljodomstolen/Aktuella-mal-vid-MMD-/#sthash.CBzWSETM.dpuf”

Östersunds tingsrätt – Aktuella mål vid MMD.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *