Menu

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål – Havs- och vattenmyndigheten

”Sverige har cirka 2100 vattenkraftverk varav 208 verk har en installerad effekt på över 10 MW. Dessa vattenkraftverk står för 94 procent av normalårsproduktionen och för nästan 100 procent av reglerfunktionen. Enligt myndigheternas beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft genom väl utvalda och rätt avvägda insatser. Priset för hela branschen beräknas till en halv miljard kronor årligen och sammantaget en minskad elproduktion på 1,5 terawattimmar TWh, det vill säga 2,3 procent av den nuvarande vattenkraftsproduktionen.”

viaNy rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål – Havs- och vattenmyndigheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *