Menu

Adam Rydström, företagarombudsmannen vid Den nya välfärden… Proffslobbyist utan koll?

I debattartiklar runtom i Sverige har det plötsligt dykt upp en Adam Rydström, företagarombudsmannen vid Den nya välfärden. Inlägget har dykt upp i många dagstidningars debattavdelningar och låter oss förstå att någon (vi tippar Svensk Vattenkraftförening) har anställt en proffslobbyist. Adam är den där killen som i sin artikel skriver om vattenkraftverk som ligger på ställen som inte ens står i förbindelse med havet. Det får oss direkt att förstå att han har väldigt liten koll på t.ex. geografi och dessutom kring hur vattnets kretslopp till största delen fungerar.

I debattinlägget belyser Adam hur viktig den svenska vattenkraften är och hur viktigt det ter sig att vattenkraften skall slippa undan dagens lagstiftning. Det berättas vidare att vi i Sverige har ca 1800 mindre vattenkraftverk som står för hela sex procent av elproduktionen från vattenkraft. Synd att han inte tar upp hela sanningen. Nåväl det gör egentligen inte så mycket för att den kommer här, för den som orkar läsa. Här får ni den här i form av siffror vem som helst kan kolla upp och få verifierade. Jag utgår ifrån påståendet om att de 1800 minsta står för sex procent och sedan vänder jag på det. Håll till godo.

De 1800 minsta vattenkraftverken i Sverige står för 6 % av hela vattenkraftproduktionen. Det är faktiskt sant, men jag tänkte ta det hela i reella siffror istället då det blir lite tydligare då.

För att man skall hänga med fullt ut så skall man känna till att det finns 208 vattenkraftverk i Sverige som är så stora att de, utan stöd från de små, står för 94 % av all vattenkraftproducerad el i Sverige. Dessa kraftverk är de största vi har, de har regleringsmagasin och är gigantiska. Detta är de vattenkraftverk som är med och reglerar effekten i elnäten, en mycket viktigt funktion då vi ställer vissa krav på vår el. Det är via dessa kraftverk vi polerar upp elen när det blåser för lite eller en riktigt kall januarimorgon när allt startar samtidigt. Dessa vattenkraftverk är skyddade i svensk miljölagstiftning och idag är de nödvändiga och kommer aldrig att drabbas utav en eventuell ny lagstiftning.

Nästa steg, 187 kraftverk, är de som ligger mellan 1,5–10 MW. Dessa står för 3,9 % utav all vattenkraftproducerad el i Sverige. Några utav dessa är dessutom med och reglerar näten på samma sätt som de som nämndes tidigare. Men märk väl, inte alla utan bara vissa utav dem.

Efter dessa kommer vi ned till de som producerar så pass mycket el att de faktiskt borde kunna bära kostnaden av en anpassning till modern lagstiftning och för att värna miljön; de som ligger på en effekt mellan 125 kW och 1,5 MW. Dessa är ca 680 st. till antalet och står för 2,1 % av den totala vattenkraftproduktionen.

En vän av ordning kommer snart att räkna ut att dessa siffror tillsammans är 100 % och det stämmer, det beror på att siffrorna står i förhållande till den totala elproduktionen från vattenkraft och är avrundade uppåt till vattenkraftverkens fördel.

Slutligen kommer vi då till de vattenkraftverk som saken till största delen handlar om, de som har en installerad effekt UNDER 125 kW ungefär samma effekt som en bilmotor. Dessa står för, om vi räknar på samma sätt som tidigare, 0,5 %

De är till antalet 1030 st. och genererar en HALV PROCENT utav all elproduktion från vattenkraft. Dessa små kraftverk som trots sin ringa storlek ödelägger miljön i hela vattendrag producerar 0,33 TWh (Terawattimmar) utav de 162,6 TWh som producerades i Sverige (siffror från år 2012). Elproduktionen från dessa små kraftverk utgör alltså ca 0,21 % av elproduktionen i Sverige.

De betyder INGENTING för samhället och om allihop stängs av direkt så kommer det inte att märkas någonstans utom möjligen i plånboken på den som tar emot de få kronor som dessa inbringar. Och nej, det går inte att livnära sig på att sådant kraftverk alldeles oavsett vad de som har dessa kraftverk påstår. Det finns ingen i Sverige som kan ha ETT sådant kraftverk som sin enda inkomstkälla.

Varför kör de då kraftverken, ja det är enkelt. De är billiga i drift och du har dessutom betalat extra på din elräkning för att de skall erhålla extra pengar i form av elcertifikat för den el de producerat. Nej låt det bli ett slut på detta snarast öppna t.ex. upp Säveån och låt den flöda som den skall till fördel för turism, natur och fauna. Vi kan inte fortsätta låta dessa miljöförstörare fortsätta driva sina kraftverk med stöd i lagar som är från den tid då vi hade dödsstraff och kvinnor saknade rösträtt.

Svensk Vattenkraftförening har idag runt 800 medlemmar, 400 utav dessa medlemmar äger tillsammans 800 vattenkraftverk. Det är, tror jag, dessa människor som nu lägger i en högre växel för att ”vanligt” folk skall tycka synd om vattenkraftägarna dem och kanske rentav få dem att tro på att organisationer som värnar miljön är skurkar som kommer att göra hela bygder arbetslösa för att de får stänga sina små snurror. Det är de människor som gillar idén om att alla skall betala elcertifikat som de själva i sin tur kan stoppa i sina egna fickor till ingen som helst gagn för miljön.

Vad gäller arbetstillfällen så blir det väldigt få sådana av småskalig vattenkraft. Jag har själv stått i skogen utanför Bollebygd i Västra Götaland och frågat ägare om detta. De hävdade att det visst blir det och jag funderade igenom påståendet. Där var tre vattenkraftverksägare på plats vid tillfället. En från Dalarna, en från Skövde och en kan jag inte svära på men han bor då rakt inte i Bollebygd. Det var några grabbar till som jobbade (ombyggnation) men eftersom jag inte förstår polska så funkade det inte så bra att fråga dem vad de ansåg om arbetstillfällena i glesbygden utanför Bollebygd.

Nåväl, det får vara slut med lögnerna nu, det är dags för sanningar. Vattenkraften dödar våra vattendrag.

Och till Adam: Läs på innan du lägger ut ett inlägg nästa gång, din trovärdighet har i detta nu fått en rejäl knäck!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *